Stop websteder fra at spore din fysiske placering i IE 10

Websites bruger ofte forskellige typer sporing til at levere annoncer, der passer til din browseradfærd, Facebook Likes, fysisk placering og meget mere. Hvis du er ubehagelig med websteder, der sporer din fysiske placering, tillader Internet Explorer 10 til Windows 8 og Windows 7 dig at stoppe sties fra at bede om det.

Deaktiver fysisk positionssporing Internet Explorer 10

I Windows 8 lancerer du den moderne / metro stil version af IE 10 og ramt Windows Key + C for at hente Charms-linjen (eller svejs fra skærmens højre kant på en berøringsskærm) og vælg Indstillinger.

Vælg derefter Internetindstillinger.

Under Tilladelser skal du skifte Spørg efter placering til Fra og Ryd websteder, du allerede har givet tilladelser til og begynde over.

På desktop versionen af ​​IE 10 i Windows 8 eller Windows 7 skal du klikke på Indstillinger (Gear-ikon) og derefter Internetindstillinger.

Klik derefter på fanen Fortrolighed og markér feltet "Aldrig tillade websteder at anmode om din fysiske placering", og du kan også slette forespørgsler herom også.